fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Новини

27 лютого 2020

27 лютого 2020 року директор закладу дошкільної освіти "Левенятко" Валерія Дем'янова взяла участь у засіданні Президії НАПН України з обговорення Концепції освіти дітей раннього та дошкільного віку. Було обговорено найкритичніші питання подальшого розвитку дошкільної освіти України, а саме: рівний доступ до дошкільної освіти; розвиток мережі закладів дошкільної освіти державної та приватної форм власності; стимулювання батьківського парнерства; забезпечення фізичного, психічного та соціального здоров'я дітей та ін. В дискусії брали участь провідні вітчизняні вчені-педагоги В.І. Луговий, С.О. Сисоєва, С.Д. Максименко, Т.О. Піроженко, О.Д. Рейпольська та ін.